Vodovod i odvodnja

Godinama izvodimo ugradnju instalacija vodovoda i odvodnje u objekte. Također smo izveli brojne adaptacije i izmjene postojećih mreža sa svim potrebnim dogradnjama i preinakama.

Radovi počinju od samog priključka i obuhvaćaju i radove u eksterijeru. Kako smo orjentirani na velike i male korisnike, radovi obuhvaćaju i postavljanje svih vrsta pumpi i hidroforskih postrojenja (pumpe za prljavu vodu, drenažne pumpe, kanalizacijske / fekalne pumpe, pumpe za šljunak i pijesak, cijevi i cijevni fitinzi…)

U našoj su ponudi izvedbe slijedećih radova:

  • izrada priključka na gradski vodovod i kanalizaciju
  • postava instalacija vodovoda i kanalizacije u objekte
  • redovno održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije
  • postava i održavanje hidroforskih postrojenja i dubinskih pumpi
  • postava i održavanje hidrantskih vodova i spremnika protupožarne vode
  • ugradnja i održavanje kanalizacijskih pumpi i prepumpnih stanica
  • inspekcije i snimanja odvodnih instalacija

Instalacije vode izrađujemo od pocinčanih, bakrenih, i plastičnih cijevi (pex–a), ovisno o potrebi i konkretnim prilikama.

U svom poslovanju, u velik smo broj objekata (škole, vrtići, kulturne i ostale ustanove, stambeno-poslovni objekti, proizvodno-skladišne hale,) uveli vodne instalacije ili kompletne sustave, velik smo broj adapatcija izvršili na kapitalnim objektima.

Visoko smo profesionalan i iskusan tim, te pri našim radovina vezanim uz vodovod i odvodnju, namjena objekta ne igra nikakvu ulogu.

Maksimalna prilagodljivost znači biti u stanju ponuditi ono što izvedba ili investitor zahtjevaju, a pri tom dati jamstvo sigurne dugoročne upotrebe.

Hidrantske mreže

Hidrantska mreža za gašenje požara skup je cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Za zaštitu objekata projektiraju se i izvode vanjske i unutarnje hidrantske mreže.

Naša tvrtka izvodi kompletne vanjske i unutarnje hidrantske mreže.

Kod cjevovoda vanjske hidrantske mreže, postavljamo nadzemne ili podzemne hidrante.

Unutarnja hidrantska mreža mora biti izvedena na takav način da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode. U građevini koja se štiti unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara, postavljaju se na cjevovod zidni hidranti koji moraju biti izvedeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Unutarnja hidrantska mreža izvodi se kao mokra i suha.

Suhu hidrantsku mrežu postavljamo najčešće u javnim otvorenim, poluotvorenim i podzemnim garažama koje nisu grijane, ili u industrijskim pogonima koji su poluotvorenog ili otvorenog tipa i gdje grijanje prostora nije moguće, a hidrantska mreža je neophodna. Suhu hidrantsku mrežu izvodimo isto kao i mokru hidrantsku mrežu s klasičnim hidrantskim ormarićima ili s ormarićima s bubnjem. Jedina razlika između ove dvije mreže je uvjet, da se svi cjevovodi suhe hidrantske mreže moraju moći potpuno isprazniti (drenirati) poslije upotrebe ili poslije tlačne probe.